Arkiv

Nyt fra Bestyrelsen!

Mønsterklubanalyse

Med udgangspunkt i vores vision

Danmarks bedste basketballklub – hele vejen rundt

Har bestyrelsen i samarbejde med Team Ballerup og Sport House i foråret gennemgået en Mønsterklubanalyse, hvor klubben er blevet ”målt” mod andre sportsklubber på parametrene organisation, frivillighed, økonomi, sportslig udvikling, faciliteter og kommunikation.

Overordnet set viste analysen, at vi som klub er på et rigtigt pænt niveau, men at der også er meget vi kan gøre bedre. Bestyrelsen har på den baggrund udarbejdet en 4-årig handlingsplan, som skal være med at sikre en positiv og bæredygtig udvikling.

Bestyrelsen vil præsentere handlingsplanen på et møde i løbet af efteråret.

 Forældremøder

I den kommende tid afholder alle ungdomshold forældremøder. Bestyrelsen vil være repræsenteret på alle møderne, hvor vi udover at besvare spørgsmål vil fortælle om klubben, vores visioner og hvilke forventninger klubben har til både spillere og forældre.

Fysisk træning – pilotprojekt

Klubben har indgået en aftale med Simon Brockhusen, som er uddannet kiropraktor og snart læge, at han som et pilotprojekt i år skal assistere U16 og U17 holdene med planer for fysisk træning mv. Simon vil møde holdene ca. hver 3 uge og rådgive trænere om fysisk træning, som vil blive optimeret i forhold til turnerings- og stævnedeltagelse, skadesforebyggelse mv.

Vi har fået en donation fra Fonden Herlev Bladet til at dække en del af udgifterne til projektet.

 Dommerbord

Klubben har en forventning om at alle U14-spillere og opefter er stand til at sidde ved dommerbord, herunder føre voksenprotokol og varetage 24 sekunders tidtagning. Erfaringen viser at specielt 24 sekunders volder udfordringer, og for at give alle erfaringer med dette har vi valgt, at alle kampe fra U16 og opefter skal spilles med 24 sekunders tidtagning.

Vi vil i løbet af efteråret gennemføre et dommerbordskurses, men også opfordre til, at man på de enkelte hold anvender en “mentorordning” således, at uerfarne spillere bakkes op af erfarne spillere, når man sidder ved dommerbord.

Hjemmeside

Kenn Schneider er indtrådt i bestyrelsen og har med sin baggrund indenfor IT påtaget sig opgaven med vores hjemmeside, således at den fremstår opdateret med alle relevante faste informationer. FaceBook vil fremadrettet fortsat være den væsentligste informationskanal i forhold til aktuelle arrangementer, kampe, fællesspisninger mv.

Mange hilsner og rigtig god sæson til alle

Bestyrelsen